We are humans because our ancestors learned to share their food and their skills in the honored network of obligation. ~Richard Leakey, paleoantropolog

Zasada wzajemności jest unikalną cechą rodzaju ludzkiego i wiąże się z poczuciem zobowiązania wobec drugiej osoby.

Zgodnie z przytoczonym powyżej cytatem, to właśnie wewnętrzne przekonanie, że to co dajemy innym wróci do nas w przyszłości, pozwoliło rozwinąć nam podział pracy oraz długofalową wymianę dóbr i usług. To w konsekwencji umożliwiło połączenie indywidualnych jednostek w tak kompleksową strukturę jaką jest ludzkie społeczeństwo.

Z racji tego, że zasada wzajemności jest niezwykle głęboko zakorzeniona w naszej naturze, często nie zdajemy sobie sprawy jak mechanizm ten jest wykorzystywany w naszych codziennych relacjach – zarówno w tych dobrych jak i w nieco mniej szlachetnych celach.

O wszystkim tym oraz o innych zagadnieniach z dziedziny perswazji opowie Wam Toastmaster Wieczoru, psycholog z zamiłowania – Krzysztof Grabiński.