Zdarzyło Ci się kiedyś myśleć „Jak mogłem się tak zachować?” „Dlaczego tak wtedy postąpiłem?”

Gdybyś w tamtej sytuacji zadał sobie o to pytanie, doskonale byś wiedział. Wtedy miało to głęboki sens. Wtedy miałeś bowiem dostęp do wspomnień, skojarzeń, sposobów myślenia itp., które czyniły takie reakcje naturalnymi i oczywistymi.

Jak wyjaśnić fakt, że w zależności od sytuacji zdarza nam się zachowywać zupełnie inaczej, jakbyśmy nie byli tą samą osobą?
Od zawsze naukowcy starali się opisać złożoność i wewnętrzne sprzeczności ludzkiej osobowości. Dzięki najnowszym badaniom mózgu dowiedziono, że w każdym z nas współistnieje wiele różnych osobowości, które aktywują się w zależności od bodźców zewnętrznych.

Koncepcję subosobowości zaprezentuje Toastmaster Wieczoru Tomasz Jeziorski. Człowiek zdyscyplinowany, sportowiec, pasjonat rozwoju świadomości. Zawodowo lider w spółce z branży energetycznej.