„Jeśli miałbym osiem godzin aby ściąć drzewo, poświęciłbym sześć z nich na ostrzenie mojego topora.” – Abraham Lincoln

Negocjacje towarzyszą w życiu każdego z nas. Z negocjacjami spotykamy się wszędzie: w pracy, w szkole, w domu, w sklepie, idąc ulicą. Ilość potencjalnych sytuacji, w których dochodzi do negocjacji jest na tyle duża, że warto nie uciekać od tego tematu i poświęcić trochę czasu na zdobycie podstawowej wiedzy z tego zakresu. Negocjacje często kojarzą nam się z czymś negatywnym. Zwykle godzimy się na coś wbrew sobie. Nieważne czy nasza praca polega na zawieraniu umów, czy też nie mamy zbyt dużego kontaktu z kontrahentami, rozumienie procesu negocjacyjnego ułatwia nam codzienne życie.
Jak się przygotować, aby z negocjacji wyjść zadowolonym?

Odpowiedź na to pytanie przedstawi nam Toastmaster wieczoru – Adam Sarach. Prywatnie – pasjonat górskich wędrówek, zawodowo – uwielbiający poznawać nowe rzeczy inżynier.

Kluby Toastmasters to miejsce spotkań najróżniejszych ludzi z najróżniejszych środowisk, z różnym doświadczeniem życiowym, wykształceniem, w różnym wieku i o często odmiennych poglądach. Niesamowita mieszanka odmienności, którą łączy jeden cel – w przyjaznej atmosferze, poprzez obejmowanie ról w klubie, ze spotkania na spotkanie stawać się lepszym liderem i mówcą.

Każde spotkanie to świetna atmosfera, pozytywni ludzie, ogromna dawka praktycznej wiedzy – to właśnie są cechy charakterystyczne naszych spotkań 🙂

Spotkanie klubu jest BEZPŁATNE i dostępne dla gości.