Ten projekt dotyczy strategii selekcji tematów, sugestii dotyczących badań i metod tworzenia dobrze zorganizowanej mowy.

Cel: Celem tego projektu jest poznanie lub przeglądanie podstawowych metod badawczych i przedstawienie dobrze zorganizowanego, dobrze zbadanego wystąpienia na dowolny temat.

Omówienie: wybierz temat, który nie jest Ci znany lub chcesz dowiedzieć się więcej. Upewnij się, że Twój temat jest wystarczająco wąski, aby przemawiać w sposób trwały od 5 do 7 minut. Zbadaj temat i rozpocznij organizowanie informacji, zgodnie z opisem w tym projekcie. Ćwicz swoje przemówienie i kontynuuj udoskonalanie swojej organizacji. Przedstaw swoje przemówienie na spotkaniu klubowym.

Ten projekt obejmuje:
■ Badanie tematu
■ Arkusz badań
■ Arkusz konturu mowy
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut