Budowanie obecności w mediach społecznościowych

Ten projekt dotyczy najlepszego sposobu korzystania z różnych rodzajów komunikacji online. Będziesz tworzyć i utrzymywać profil online, aby promować siebie lub organizację.

Cel: Celem tego projektu jest zastosowanie wiedzy na temat mediów społecznościowych w celu wzmocnienia ugruntowanej lub nowej obecności w mediach społecznościowych.

Omówienie: użyj tego projektu i własnych badań, aby zbudować nową obecność w mediach społecznościowych lub poprawić obecną obecność. Możesz skupić się na osobistym celu (takim jak połączenie ze starymi przyjaciółmi lub promowanie bloga) lub na profesjonalnym celu (takim jak promowanie firmy lub organizacji). Użyj narzędzi, które identyfikujesz najlepiej dla siebie i dla swojego celu. Po osiągnięciu celu wygłaszaj od 5 do 7 minut przemówienia do swojego klubu na temat wyników, doświadczeń i korzyści płynących z mediów społecznościowych. Prześlij Formularz ukończenia projektu do swojego wiceprezesa ds. Edukacji, aby otrzymać zaliczenie za ukończenie projektu.

Uwaga: Za zgodą wiceprezesa ds. PR możesz utworzyć obecność w mediach społecznościowych dla swojego klubu Toastmasters.

Ten projekt obejmuje:
■ Nawiązywanie lub wzmacnianie obecności w mediach społecznościowych
■ Formularz ukończenia projektu
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut