Ten projekt odnosi się do korzyści wynikających z budowania zespołu. Został zaprojektowany, aby pomóc Ci budować poczucie współpracy i zaufania w zespole realizującym projekt.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych do zbudowania spójnego zespołu i zorganizowania imprezy

Omówienie: Buduj i pracuj z małym zespołem, aby zaprojektować i zorganizować imprezę integracyjną, w swoim klubie Toastmasters lub w innym środowisku. Każde wydarzenie, które jest spoza Toastmasters, musi zostać zatwierdzone przez wiceprezesa ds. Edukacji twojego klubu, a uczestniczyć w nim członek zespołu prowadzącego klub. Przed wydarzeniem przygotuj 2- do 3-minutowy raport na spotkaniu klubowym, aby podzielić się swoimi planami. Po zakończeniu wydarzenia wyślij 5-7-minutowe przemówienie do swojego klubu. Treść mowy należy do Ciebie, ale musi dotyczyć Twojego wydarzenia, wpływu prowadzenia zespołu na Ciebie i Twojego zespołu lub wpływu budowania zespołu na Ciebie jako lidera.

Uwaga: rozważając projekty do zrealizowania, zapoznaj się z przyszłymi projektami na swojej ścieżce. Możesz wykorzystać zadanie w tym projekcie, aby pomóc Ci przygotować się do ukończenia nadchodzącego projektu.

Ten projekt obejmuje:
■ Praca z małym zespołem w celu zaprojektowania i zorganizowania imprezy integracyjnej
■ Działania związane z budowaniem zespołu
■ Ocena Zespołowego Budowania Zdarzeń
■ Raport od 2 do 3 minut
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut