Ten projekt koncentruje się na tym, jak rozpoznać język ciała używany podczas publicznego mówienia i jak używać gestów do ulepszania treści mowy.

Cel: Celem tego projektu jest wygłosić przemówienie ze świadomością swojego celowego i niezamierzonego języka ciała, a także nauczyć się, ćwiczyć i udoskonalać sposób, w jaki korzystasz z komunikacji niewerbalnej podczas wygłaszania mowy.

Omówienie: Przygotuj 5- do 7-minutowe przemówienie na temat, który nadaje wyraz poprzez ruch i gesty. Nagraj swoją prezentację i uzyskaj informację zwrotną od swojego mentora lub innego recenzenta przed wygłoszeniem mowy w klubie. Jeśli nie masz dostępu do urządzenia nagrywającego, wykonaj mowę przed lustrem i wprowadź poprawki przed zaplanowanym wystąpieniem.

Ten projekt obejmuje:
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut