Ten projekt dotyczy znaczenia rozpoznawania wpływu decyzji mających wpływ na etykę, najlepsze praktyki w podejmowaniu etycznych decyzji i opracowywaniu ram etycznych.

Cel: Celem tego projektu jest rozwinięcie jasnego zrozumienia własnych ram etycznych i stworzenie okazji, by inni mogli usłyszeć o etyce i omówić ją w swojej organizacji lub społeczności.

Przegląd: Zdefiniuj ramy etyczne dla siebie. Aby to zrobić, może być konieczne wypełnienie osobistych badań wykraczających poza zawartość tego projektu. Następnie zorganizuj i moderuj 20- do 40-minutową dyskusję panelową na temat etyki, a następnie sesję pytań i odpowiedzi. Jeśli nigdy nie przeprowadziłeś dyskusji panelowej, przejrzyj projekt elekcyjny “Moderuj panel dyskusyjny”.

Ten projekt obejmuje:
Zasady etyczne
■ Organizowanie i moderowanie dyskusji panelowej oraz sesji pytań i odpowiedzi