Ten projekt dotyczy umiejętności potrzebnych do wyrażania i otrzymywania informacji zwrotnych. Dowiesz się o dawaniu, otrzymywaniu i stosowaniu informacji zwrotnych.

Cel: Celem tego projektu jest przedstawienie wypowiedzi na dowolny temat, otrzymanie informacji zwrotnej i zastosowanie informacji zwrotnej do drugiego wystąpienia.

Omówienie: wybierz dowolny temat na pierwsze 5- do 7-minutowe przemówienie. Po przemowie ostrożnie przejrzyj swoją opinię. Podczas innego spotkania w klubie przedstaw przemówienie od 5 do 7 minut, w którym uwzględnisz informacje zwrotne z pierwszego wystąpienia. Możesz wybrać prezentację tej samej wypowiedzi lub nową przemowę. Twoja druga mowa powinna odzwierciedlać niektóre lub wszystkie opinie z twojej pierwszej wypowiedzi. Wreszcie, po zakończeniu obu wystąpień, służ jako oceniający na spotkaniu klubowym i dostarczaj konstruktywnych opinii na temat prezentacji innego członka.

Ten projekt obejmuje:
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut
■ Włączenie informacji zwrotnej z pierwszej wypowiedzi do drugiej 5- do 7-minutowej wypowiedzi
■ Służenie jako osoba oceniająca mowę