Projekt edukacyjny – “Klubowy Coach”

O co chodzi?
Celem tego projektu jest szybszy rozwój członka w krótszym czasie opartym na skupieniu się na jednym elemencie w relacji 1:1 (coach-podopieczny).
Klubowy Coach to osoba, która pomaga odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób, z których członek klubu Silesia Toastmasters może skorzystać. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Polega ona na obserwacji osoby pozostającej pod opieką w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania.

MENTORING VS COACHING
Często uważa się, że mentorzy i coachowie mają podobne role. Te dwie funkcje mogą nakładać się na siebie, ale w rzeczywistości są bardzo różne. Coaching może być częścią mentoringu, ale mentorzy nie są coachami.
Coachowie są odpowiedzialni za to, że ich protegowani osiągają konkretne cele krótkoterminowe. Rodzaj celu, przy którego osiągnięciu coach może najbardziej efektywnie pomóc, jest konkretny i oparty na umiejętnościach. Na przykład coach może wywrzeć silny wpływ, kiedy członek chce wzmocnić lub rozwinąć swoje wykorzystanie gestów, gdy wygłasza mowę.
Choć ostatecznie to członek jest odpowiedzialny za osiągnięcie swoich celów, coach przejmuje kontrolę nad metodą służącą realizacji pojedynczego celu w krótkim okresie. Coach może wymagać od członka osiągnięcia kilku kroków w procesie realizacji swojego celu.

Lider projektu – Anna Celniaszek-Moś