Kompetentny mówca ( CC )

Uwaga podręcznik niedostępny dla nowych członków. A dla obecnych dostępny do 06.2020.

W ścieżce rozwojowej kompetentnego mówcy jest 10 projektów. Każdy z nich zawiera różne elementy, na których należy się skupić. Dzięki stopniowemu dołączaniu kolejnych elementów Twoje mowy stają się coraz lepsze. Po zrealizowaniu ich uzyskujesz tytuł Kompetentnego Mówcy, potwierdzony certyfikatem.

 

1. PRZEŁAMANIE LODÓW

Cele projektu:

 • Rozpoczęcie przemawiania przed publicznością
 • Odkrycie umiejętności komunikacyjnych, które już posiadasz i tych które wymagają poświęcenia większej uwagi

2. ZORGANIZUJ SWOJE PRZEMÓWIENIE

Cele projektu:

 • Wybierz odpowiedni układ, który pozwala słuchaczom zrozumieć przemówienie
 • Spraw, żeby przesłanie było czytelne, wykorzystując materiały pomocnicze wyraźnie wspierające przekaz.
 • Zastosuj odpowiednie przejścia pomiędzy przekazywanymi myślami
 • Przygotuj dobry wstęp i zakończenie

3. ZMIERZAJ DO CELU

Cele projektu:

 • Wybierz temat przemówienia i określ jego cel ogólny i szczegółowy
 • Ułóż strukturę przemówienia w sposób pozwalający na najlepsze osiągnięcie celu
 • Upewnij się, że wstęp, rozwinięcie i zakończenie wzmacniają cele
 • Bądź szczery i przekonujący, a także kontroluj nerwowość, którą możesz odczuwać.
 • Staraj się nie używać notatek

4. JAK TO POWIEDZIEĆ?

Cele projektu:

 • Dobierz właściwe słowa i strukturę zdania w taki sposób, by przekazać treść jasno, precyzyjnie i barwnie
 • Używaj figur retorycznych, by podkreślić i wzmocnić przekaz
 • Wyeliminuj żargon i niepotrzebne słowa. Stosuj poprawną gramatykę

5. TWOJE CIAŁO TEŻ MÓWI

Cele projektu:

 • Przyjmij właściwą postawę, poruszaj się, stosuj gesty, wyraz twarzy, a także utrzymuj kontakt wzrokowy, aby by osiągnąć cel przemówienia
 • Postaraj się, aby mowa ciała była swobodna i naturalna

6. UŻYWANIE I MODULACJA GŁOSU

Cele projektu:

 • Użyj głośności, wysokości, tempa oraz barwy, aby odzwierciedlić i dodać znaczenia swojemu przesłaniu oraz w interesujący sposób przekazać treści, które prezentujesz
 • Zastosuj pauzy, aby wzmocnić przekaz
 • Wykorzystuj różnorodność głosu płynnie i naturalnie

7. ZBIERZ INFORMACJE

Cele projektu:

 • Zbierz informacje na wybrany temat z różnych źródeł
 • Starannie wspieraj swoje tezy i opinie konkretnymi faktami, przykładami i ilustracjami, znalezionymi w trakcie poszukiwań

8. SWOBODNE POSŁUGIWANIE SIĘ POMOCAMI WIZUALNYMI

Cele projektu:

 • Wybierz pomoce wizualne, które są odpowiednie dla przekazu oraz dla publiczności
 • Użyj pomocy wizualnych prawidłowo, ze swobodą i pewnością siebie

9. PRZEKONUJ Z SIŁĄ

Cele projektu:

 • Przekonaj słuchaczy do przyjęcia twojego punktu widzenia lub poglądów, lub do podjęcia jakiejś akcji
 • Odwołaj się do zainteresowań audytorium
 • Wykorzystaj logikę i emocje dla poparcia swojego stanowiska
 • Unikaj korzystania z notatek

10. ZAINSPIRUJ SŁUCHACZY

Cele projektu:

 • Zainspirować słuchaczy poprzez odwołanie się do szlachetnych pobudek i wezwać publiczność do wzmocnienia przekonań lub osiągnięcia lepszych wyników
 • Odwołać się do potrzeb i emocji słuchaczy, używając opowiadań, anegdot i cytatów, aby zwiększyć dramatyzm
 • Nie używać notatek