Ten projekt dotyczy użycia oprogramowania prezentacyjnego – od identyfikowania tematów, które korzystają z technologii do efektywnego projektowania i prezentacji slajdów.

Cel: Celem tego projektu jest wprowadzenie lub przegląd podstawowych strategii oprogramowania prezentacji do tworzenia i używania slajdów w celu wspierania lub usprawnienia mowy.

Omówienie: Wybierz temat mowy, który dobrze pasuje do prezentacji wizualnej za pomocą technologii. Skorzystaj z treści tego projektu i własnych badań, aby pomóc w opracowaniu slajdów. Przedstaw mowę trwającą od 5 do 7 minut
z użyciem slajdów. Twoja wypowiedź może być zabawna, demonstracyjna lub informacyjna i może zawierać historie lub anegdoty.

Ten projekt obejmuje:
■ Opracowywanie slajdów prezentacji
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut