Ten projekt dotyczy sposobu identyfikowania punktów dyskusji na dużym spotkaniu grupowym, zachęcania do kultury wkładu i wyrażania opinii oraz ułatwiania owocnej dyskusji, która przynosi rezultaty.

Cel: Celem tego projektu jest poznanie i zastosowanie umiejętności potrzebnych do prowadzenia lekcji podczas spotkania lub po jego zakończeniu.

Omówienie: Ułatw sobie spotkanie z lekcjami dla zespołu, z którym ukończyłeś lub ukończyłeś projekt. To spotkanie jest oddzielne od zwykłego spotkania Toastmasters. Zorganizuj i usprawnij dyskusję. Zapisz wyniki w dokumencie, który Ty i Twoi członkowie zespołu mogą wykorzystać do ułatwienia bieżącego projektu lub przyszłych projektów. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, daj członkom zespołu możliwość wykonania oceny 360 ° jako lidera zespołu. (Użyj zasobu oceny 360 °.) Na koniec przedstaw przemówienie w swoim klubie od 5- do 7-minutowej wypowiedzi na temat doświadczeń zdobytych podczas lekcji lub doświadczenia przywódczego.

Ten projekt obejmuje:
■ Ułatwianie spotkania na lekcji
■ Dokumentowanie wyników spotkania, w którym uczono się lekcji
■ Zasób oceny 360 °
■ Dziennik odpowiedzi uczenia się
■ Dziennik metryk
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut