Ten projekt dotyczy umiejętności niezbędnych do skutecznego moderowania dyskusji panelowej i bycia efektywnym uczestnikiem panelu.

Cel: Celem tego projektu jest zastosowanie twoich umiejętności jako mówca i lider, aby ułatwić dyskusję panelową.

Omówienie: Planuj i moderuj dyskusję panelową trwającą od 20 do 40 minut. Dyskusja panelowa może dotyczyć dowolnego tematu i może odbywać się na spotkaniu klubowym lub poza Toastmasters za zgodą wiceprezesa ds. Edukacji. Toastmasterzy, którzy biorą udział w panelu, nie otrzymują zaliczeń w Toastmasters Pathways. Kiedy masz okazję, zostań wolontariuszem, aby działać jako panelista dla innego członka, który ukończył ten projekt.

Ten projekt obejmuje:
■ Planowanie i moderowanie dyskusji panelowej trwającej od 20 do 40 minut
Podstawy panelistów
■ Formularz ukończenia projektu