Grupa klubowiczów, która dba o dobro klubu. Każdy w zarządzie ma określoną rolę i zakres obowiązków. Dzięki zarządowi klub może rosnąć w siłę i realizować nowe pomysły.
Każdego klubowicza zachęcamy aby zainteresował się jakąś rolą w zarządzie, aby w przyszłości objąć kadencję lub już w aktualnej chwili pomóc zarządowi co przyniesie same korzyści.

Prezes

Nikola Chmielewska

Wiceprezes
ds. Edukacji

Bożena Kropiwiec

Wiceprezes
ds. Członkostwa

Anna Szombara

Sekretarz

Sylwia Żelazny

Wiceprezes
ds. Public Relations

Paweł Wawrzyńczak

Skarbnik

Rafał Rurański

Dyrektor
ds. Administracyjnych

Marek Wildner

Prezes poprzedniej kadencji

Marek Zielina