DYNAMICZNE PRZYWÓDZTWO

Ta ścieżka pomaga Tobie budować umiejętności strategicznego lidera i negocjatora. Będziesz pracował nad projektami, które koncentrują się na zrozumieniu stylów przywództwa, komunikacji, wpływie konfliktu na grupę i umiejętnościach potrzebnych do rozładowania i zarządzania konfliktem. Każdy projekt kładzie nacisk również na rozwój strategii ułatwiających zmianę w organizacji lub grupie, komunikację interpersonalną i wystąpienia publiczne. Ścieżka Dynamiczne przywództwo kończy się projektem skupionym na zastosowaniu umiejętności przywódczych.

5 Poziomów