RELACJE STRATEGICZNE

Ta ścieżka pomaga Tobie budować swoje umiejętności jako lider w komunikacji. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na zrozumieniu różnorodności, budowaniu osobistych i / lub zawodowych powiązań z różnymi ludźmi oraz opracowaniu strategii public relations. W każdym projekcie podkreśla się dobrą komunikację międzyludzką i przemówienia publiczne. Kulminacją ścieżki jest projekt wykorzystania umiejętności lidera w organizacji nastawionej na wolontariat.

5 Poziomów

Opanowanie fundamentów
• Przełamanie lodów
• Zbieranie informacji i prezentacja
• Ewaluacja i informacja zwrotna


Poznaj swój styl
• Zrozumienie swojego stylu komunikacji
• Zrozumienie swojego stylu przywództwa
• Wprowadzenie do mentoringu w Toastmasters


Zwiększanie wiedzy
• Negocjowanie najlepszego rezultatu

Poziom 3 Dostępne projekty (wybierz 2)


• Wystąpienia okazjonalne
• Korzystanie z prezentacji multimedialnej
• Budowanie agażujących historii
• Tworzenie efektownych pomocy wizualnych
• Używanie języka opisowego
• Nawiązywanie relacji z odbiorcami
• Poznanie swojego poczucia humoru

• Tworzenie sieci kontaktów
• Koncentrowanie się na pozytywach
• Inspirowanie słuchaczy
• Przygotowanie do wywiadu lub rozmowy kwalifikacyjnej
• Zrozumienie różnorodności wokalnej
• Efektywna mowa ciała
• Aktywne słuchanie
• Przygotowanie do bycia mentorem


Budowanie umiejętności
• Siła humoru w improwizacji

Poziom 4 Dostępne projekty (wybierz 1)


• Stwórz podcast
• Budowanie obecności w mediach społecznościowych
• Napisz fascynujący blog
• Zarządzanie spotkaniami online

• Sesja Q&A
• Strategie Public Relations
• Pomyślnie zarządzaj projektami
• Występy z trudną publicznością


Demonstracja doświadczenia
• Dostarcz wiadomość z humorem

Koniec ścieżki
• Refleksja nad ścieżką

Poziom 5 Dostępne projekty (wybierz 1)


• Zdobyta wiedza
• Moderuj panel dyskusyjny
• Etyczne przywództwo
• Wydajne przywództwo

• Kieruj Twoim wolontariatem
• Przygotuj się do profesjonalnego przemówienia