ROZWÓJ ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZYCH

Ta ścieżka pomaga Tobie budować umiejętności jako skuteczny komunikator i lider. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na nauce zarządzania czasem, a także na tym, jak opracować i wdrożyć plan. Wystąpienia publiczne i prowadzenie zespołu są podkreślane we wszystkich projektach. Ta ścieżka kończy się planowaniem i realizacją wydarzenia, które pozwoli Tobie zastosować wszystko, czego się nauczyłeś..

5 Poziomów