WIZJONERSKA KOMUNIKACJA

Ta ścieżka pomaga Ci budować umiejętności jako strategiczny mówca i lider. Projekty na tej ścieżce koncentrują się na rozwijaniu umiejętności dzielenia się informacjami z grupą, planowania komunikacji i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Pisanie mowy i przesyłanie mowy są podkreślane w każdym projekcie. Ta ścieżka kończy się opracowaniem i wprowadzeniem długofalowej wizji osobistej lub zawodowej..

5 Poziomów