PERSWAZYJNY WPŁYW

Ta ścieżka pomaga Ci budować umiejętności przekonującej komunikacji i przywództwa. Będziesz pracować nad projektami, które skupia się na tym, jak wynegocjować pozytywny rezultat, budując silną komunikacje interpersonalną i umiejętności przemawiania publicznego. Każdy projekt kładzie nacisk na rozwój umiejętności przywódczych w skomplikowanych sytuacjach i tworzenie innowacyjnych rozwiązań przy zaistniałych wyzwaniach. ścieżkę Wpływ perswazyjny wieńczy projekt „Zaawansowanego przywództwa” według własnego pomysłu.

5 Poziomów