Ten projekt dotyczy technik opowiadania i umiejętności opisowych, aby każda wypowiedź była trafna i interesująca.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie użycia opowieści w mowie lub wygłoszenie mowy, która jest historią.

Omówienie: Wybierz ustaloną historię, opowieść o swoim życiu lub fikcyjną opowieść, którą w sposób kreatywny stworzyłeś. Wygłaszaj 5- do 7-minutowe przemówienie na spotkaniu klubowym.

Ten projekt obejmuje:
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut