Projekt koncentruje się na osiągnięciu konsensusu i na znaczeniu włączenia wszystkich członków grupy w proces decyzyjny.

Cel: Celem tego projektu jest współpraca z grupą w celu osiągnięcia porozumienia w każdym temacie.

Omówienie: Zastosuj techniki opisane w projekcie, aby ćwiczyć kierowanie grupą ludzi w kierunku konsensusu na spotkaniu klubowym w 20 minut. Wybierz temat, który zaoferuje Tobie i Twojej grupie wyzwanie, ale unikaj tematów, o których wiesz, że nie dojdą do konsensusu w określonym czasie. (Uwaga: wszystko jest w porządku, jeśli nie możesz osiągnąć porozumienia w ciągu 20 minut.) Następnie podaj 2- do 3-minutowe oświadczenie końcowe dotyczące doświadczenia lub decyzji.

Możesz również poprowadzić grupę poza Toastmasters w kierunku konsensusu. Zastosuj techniki opisane w projekcie. Wybierz temat, który zaoferuje Tobie i Twojej grupie wyzwanie. Na spotkaniu klubowym wygłaszaj 5- do 7-minutowe przemówienie na temat doświadczenia. Twoja wypowiedź może być przekonująca, dowcipna, informacyjna lub wykonana w dowolnym stylu, który przemawia do ciebie i wspiera twoją treść mowy. Prześlij swój podpisany formularz ukończenia projektu do wiceprezesa ds. Edukacji.

Ten projekt obejmuje:
■ Prowadzenie grupy poza Toastmasters w kierunku konsensusu
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut
■ Formularz ukończenia projektu