Ten fundamentalny projekt ma na celu zapoznanie Cię z twoim klubem i umiejętnościami, które są potrzebne, aby rozpocząć podróż w Toastmasters.

Cel: Celem tego projektu jest przedstawienie się klubowi i poznanie podstawowej struktury publicznej wypowiedzi.

Omówienie: Napisz i wygłaszaj przemówienia na dowolny temat, aby przedstawić się klubowi. Twoja mowa może być zabawna, informacyjna lub wykonana w  jakikolwiek innym stylu, który przemawia do Ciebie.

Ten projekt obejmuje:
■ Od 4 do 6 minut