Ten projekt ma na celu pomóc ci opracować realistyczne plany, które pozwolą ci osiągnąć cele i pomyślnie monitorować projekt do jego zakończenia.

Cel: Celem tego projektu jest praktyka opracowywania planu i realizacji tego planu.

Omówienie: Wybierz dowolny projekt na małą skalę, na przykład przyjęcie rodzinne, krótką wycieczkę, spotkanie tematyczne Toastmasters lub inne wydarzenie lub projekt wymagający planowania. Opracuj i wdrażaj plan, z pomocą innych lub bez pomocy innych osób. Na spotkaniu klubowym dostarcz raport od 2 do 3 minut lub 5- do 7-minutowe przemówienie na temat swojego doświadczenia. Prześlij Formularz ukończenia projektu do swojego wiceprezesa ds. Edukacji, aby potwierdzić wypełnienie wszystkich zasobów planistycznych.

Ten projekt obejmuje:
■ Opracowanie i wdrożenie planu dotyczącego projektu na małą skalę
Plan projektu
■ Arkusz planowania zdarzeń
■ Formularz ukończenia projektu
■ Raport od 2 do 3 minut lub od 5 do 7 minut