Projekt koncentruje się na różnych typach odbiorców i sposobie ich skutecznego rozwiązywania.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych do połączenia się z nieznaną publicznością.

Omówienie: opracuj 5- do 7-minutowe przemówienie na temat, który jest obcy większości odbiorców. Ponieważ wygłaszasz tę mowę w swoim klubie Toastmasters, znasz preferencje i osobowości członków widowni. Wybranie tematu, który jest nowy lub nieznany członkom twojego klubu, pozwoli ci ćwiczyć adaptację w trakcie prezentacji. Kiedy mówisz, monitoruj reakcję publiczności na swój temat i dostosowuj się w razie potrzeby, aby utrzymać zaangażowanie.

Ten projekt obejmuje:
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut