Głównym celem tego projektu jest korzyść ze współpracy, budowania atmosfery zaufania i zachęcania do kreatywnej debaty w grupie.

Cel: Celem tego projektu jest wprowadzenie lub przegląd strategii działania współpracy w grupie .

Omówienie: Pracuj z małym zespołem i współpracuj, aby podejmować decyzje. Twoim celem jest zastosowanie strategii współpracy, której nauczyłeś się w niewielkim projekcie, takim jak planowanie spotkania klubowego. Wygłaszaj 5- do 7-minutowe przemówienie podczas spotkania klubowego na temat doświadczeń z procesu współpracy. Twoje wystąpienie nie jest raportem na temat treści tego projektu. Ta mowa dotyczy ciebie, twojego uczenia się i twojego postrzegania tego doświadczenia.

Ten projekt obejmuje:
■ Praca z małym zespołem w celu podjęcia wspólnej decyzji na małą imprezę
■ Działania związane z budowaniem zespołu
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut