Ten projekt skupia się na zrozumieniu, co Cię rozśmiesza i jak podzielić się tym z publicznością.


Cel: Celem tego projektu jest rozpoczęcie tworzenia zbioru humorystycznych historii i przedstawienie przemówienia zawierającego humor.

Cele:
Wygłoś od 5 do 7 minut na wybrany przez siebie temat. Twoje przemówienie powinno zawierać przynajmniej jedną anegdotę lub historię mającą na celu zabawę lub dodanie humoru do prezentacji.
Czasy przemówień: 5:00, 6:00, 7:00