Projekt koncentruje się na podstawach zarządzania wyzwaniami, analizowaniu trudnych sytuacji i określaniu najlepszych strategii przezwyciężania przeciwności.

 


Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie strategii dostosowywania się do nieoczekiwanych zmian w sfinalizowanym planie.

Omówienie: zaprojektuj i wypełnij plan projektu dla każdego wydarzenia lub zestawu celów. Twój plan może być prawdziwy lub hipotetyczny. Dodaj jak najwięcej szczegółów do swojego planu, aby uzyskać najlepszy sukces tego projektu. W 5-7 minutowym przemówieniu na spotkaniu klubowym podziel się swoim planem. Prześlij kopie pomysłów na temat zakłóceń planu członkom klubu i daj im od 2 do 3 minut na przedyskutowanie ewentualnych zakłóceń w planie. Posłuchaj i zaprezentuj zaimprowizowane rozwiązania zakłóceń wprowadzonych przez członków klubu. Całkowity czas wykonania tego zadania na spotkaniu klubowym wynosi od 15 do 20 minut.

Ten projekt obejmuje:
■ Projektowanie szczegółowego planu projektu
■ Plan projektu
■ Przegląd planu projektu
■ Pomysły na zakłócenia planu
■ 5- do 7-minutowe przemówienie, aby udostępnić swój plan
■ Improwizowana mowa do przedstawienia rozwiązań zakłóceń