Ten projekt przedstawia, w jaki sposób wybrać kluczowe informacje do przedstawienia we wniosku, aby zbudować sprawę z dowodami i realistycznymi rozwiązaniami.

Cel: Ten projekt przedstawia, w jaki sposób wybrać kluczowe informacje do przedstawienia we wniosku, aby zbudować sprawę z dowodami i realistycznymi rozwiązaniami.

Omówienie: Opracuj propozycję ulepszenia każdej dziedziny życia. Może to obejmować twoje życie osobiste lub zawodowe, lub twój klub Toastmasters. Jeśli twoja propozycja dotyczy twojego klubu, porozmawiaj z odpowiednim funkcjonariuszem. Na przykład, jeśli masz propozycję zwiększenia członkostwa w klubie, porozmawiaj o tym z wiceprezesem ds. Członkostwa. W 5- do 7-minutowym przemówieniu na spotkaniu klubowym przedstaw swoją całą propozycję lub jego aspekty.

Ten projekt obejmuje:
■ Opracowanie wniosku
Napisz propozycję
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut