Ten projekt koncentruje się na stworzeniu przemówienia o dużej długości, które skutecznie dostarcza publiczności przekaz i humor.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie rozwijania i przedstawiania dłuższej, humorystycznej wypowiedzi.

Cele:
Napisz i zaprezentuj humorystyczne przemówienie w stylu od 18 do 22 minut. Możesz skorzystać z pomocy wizualnych, jeśli pasują do Twojej mowy i stylu. Jeśli uzyskasz wcześniejszą aprobatę wiceprezydenta ds. Edukacji, możesz wygłosić przemówienie przed publicznością spoza Toastmasters.
Godziny przemówień: 18:00, 20:00, 22:00