Ten projekt odnosi się do umiejętności potrzebnych do identyfikacji i mówienia o osobistych mocnych stronach oraz dobrego zaprezentowania się w jakimkolwiek wywiadzie.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych do dobrego zaprezentowania się w wywiadzie.

Omówienie: Ustal, jakiego rodzaju rozmowę chcesz przeprowadzić, na przykład rozmowę kwalifikacyjną lub wywiad eksperta. Przygotuj się, przeglądając swoje umiejętności i mocne strony. Uzupełnij zasoby w projekcie i przekaż je ankieterowi przed prezentacją. Określasz, który z członków Twojego klubu przeprowadza wywiad/rozmowę, ale Twój ankieter musi być kimś innym niż oceniający. W 5-7-minutowej prezentacji odegranej scenki wywiadu/rozmowy na spotkaniu w klubie, ćwicz odpowiedzi na pytania, aby promować swoje umiejętności, umiejętności i doświadczenie.

Ten projekt obejmuje:
■ Arkusz identyfikacji arkuszy umiejętności
■ Zasób instrukcji dla ankietera
■ 5-7-minutowy wywiad w roli na spotkaniu klubowym