Ten projekt koncentruje się na zrozumieniu kultur, z którymi się identyfikujesz i wpływie stereotypów związanych z twoją kulturą i innymi.

Cel: Celem tego projektu jest zidentyfikowanie własnej tożsamości kulturowej i stereotypów, które wpływają na postrzeganie Ciebie przez innych.

Omówienie: Opracuj 5- do 7-minutowe przemówienie na temat kultur, z którymi najbliżej się identyfikujesz i osobistego wpływu stereotypów powszechnie związanych z tymi kulturami. Być może będziesz musiał poświęcić trochę czasu na badanie stereotypów, które sądzisz o twoich kulturach, szczególnie jeśli jesteś członkiem najbardziej dominujących kultur w twoim obszarze geograficznym. Należy pamiętać, że wszystkie tożsamości kulturowe mają jakiś powiązany z nimi stereotyp, nawet jeśli jest on niejasny lub nietypowy.

Ten projekt obejmuje:
■ Zdefiniowanie zasobu tożsamości kulturowej
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut