Ten projekt dotyczy sposobu przygotowania się do odpowiedzi na pytania i dostarczenia informacji w sposób jasny, zwięzły i pewny.

Cel: Celem tego projektu jest poznanie i ćwiczenie ułatwiania sesji pytań i odpowiedzi.

Omówienie: wybierz temat, w którym masz szczególną wiedzę. Przygotuj i wygłoś przemówienie na ten temat, a następnie sesję pytań i odpowiedzi. Razem mowa i sesja pytań i odpowiedzi musi trwać od 15 do 20 minut. Efektywnie wykorzystuj swój czas, aby upewnić się, że oba segmenty zostały ukończone.

Ten projekt obejmuje:
■ Mowa 5 do 7 minut
■ Sesja pytań i odpowiedzi po wystąpieniu