Ten projekt koncentruje się na opracowywaniu strategii dodawania humoru do wszelkich przemówień, zwłaszcza wystąpień improwizowanych.

Cel: Celem tego projektu jest rozwinięcie przez Ciebie metody wygłaszania improwizowanych przemówień i przećwiczenie adaptacji wyćwiczonych historii podczas prezentacji.

Cele:
Wygłoś dwa przemówienia trwające od 2 do 3 minut. Kiedy będziesz gotowy do rozpoczęcia pierwszego przemówienia, Toastmaster wieczoru wybierze temat z zasobu tematów mów improwizowanych. Twoje przemówienie musi trwać od 2 do 3 minut i zawierać przynajmniej jedną anegdotę związaną z tematem. Po zakończeniu pierwszego wystąpienia wygłoś drugie, trwające od 2 do 3 minut, przemówienie na nowy temat. Oba tematy należy wybierać losowo i bez wcześniejszej wiedzy.
Czasy przemówień: 2:00, 2:30, 3:00