Ten projekt skupia się na pomaganiu ci w rozwijaniu i wspieraniu punktu widzenia oraz w określeniu najbardziej odpowiedniego rodzaju perswazyjnej wypowiedzi na twój temat.

Cel: Celem tego projektu jest zrozumienie typów perswazyjnych przemówień i wygłoszenie perswazji na spotkaniu klubowym.

Omówienie: Wybierz dowolny temat, który pozwala przemawiać w sposób perswazyjny i przygotować przemówienie. Zaprezentuj swoje 5- do 7-minutowe przemówienie na spotkaniu klubowym. Jeśli twój wiceprezes ds. Edukacji zatwierdzi możliwość Twojego wystąpienia na wydarzeniu lub przed grupą niezwiązaną z klubem Toastmasters, Twój ewaluator z klubu Toastmasters musi być obecny na tym wystąpieniu.

Ten projekt obejmuje:
■ Arkusz kalkulacyjny przekonywania mowy
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut