Pragniesz doświadczać życia pełniej? Uzyskiwać najelastyczniejsze podejścia do pokonywania problemów? Osiągać lepsze zrozumienie sytuacji?

Podczas ostatniego czwartego spotkania o NLP zapoznamy się z poziomami logicznymi, będące w dużej mierze dziełem Roberta Diltsa, trenera i jednego z twórców współczesnego NLP. Co zawracać sobie tym głowę? Po to, by móc lepiej zrozumieć działania ludzi jako jednostek i funkcjonowania organizacji, dzieleniu doświadczeń na łatwiejsze do opanowania, pracy z rzeczywistością oraz zdecydowanego wprowadzania zmian.

Poziomy logiczne pomagają przezwyciężyć niepewność i trudności poprzez określenie obszarów, w których nasze życie nie jest wystarczająco zharmonizowane.

O wiele łatwiej jest dokonać zmiany na poziomach niższych niż wyższych. Dla przykładu firma może mieć mniej problemów z przeprowadzaniem kontroli technicznej budynku (otoczenie/środowisko) niż ze sprawdzeniem, którzy pracownicy realizują misję firmy (przekonania i wartości).

Więcej o tym opowie nam Toastmaster Wieczoru, Paweł Ślimok, z którym wspólnie dowiemy się, jak zadawanie właściwych pytań może wesprzeć nas w lepszym koncentrowaniu się w życiu osobistym i zawodowym.

————————————–

Toastmaster Wieczoru:

Paweł Ślimok

Kim jest Paweł? Bez obaw! Niebawem uchylimy rąbka tajemnicy.

————————————–

? 19.05.2022

⌚️ 18:15

? Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Mikołaja Kopernika 14, Katowice