Toastmaster wieczoru
Główny oceniający
Mówca
Gramatyk
Kontroler Płynności
Chronometrażysta
Moderator gorących pytań
Oceniający przemówienie
Oceniający mowę ciała
Fotograf
Opiekun gości