Każdy mówca jest kluczową postacią w czasie spotkania. Swoje wystąpienie przygotowuje w oparciu o projekty zawarte w jedenastu ścieżek Pathways lub w oparciu o książki ze starego programu (do czerwca 2020r.).

Twoje korzyści

Ćwiczenie warsztatu scenicznego

Występowanie na scenie pozwala na sprawdzenie swojego warsztatu scenicznego. W czasie wystąpienia mówca ma możliwość zaprezentowanie wyników swojej pracy przy przygotowaniu mowy.

Otrzymywanie szerokiej informacji zwrotnej

Mówca po swoim wystąpieniu otrzymuje informację zwrotną na karteczkach od uczestników spotkania. Ponadto otrzymuje kompleksową informację zwrotną od oceniającego jego wystąpienie. Mówca otrzymuje także informację czy wypełnił założenia projektu, który realizuje.

Budowanie świadomości celu wypowiedzi

Każde przemówienie przygotowane powinno mieć cel. Dzięki zaprezentowaniu mowy i uzyskaniu informacji zwrotnej mówca weryfikuje swoje mniemanie o celu wystąpienia z odczuciami widzów.

Wytyczne

Przed spotkaniem

  1. Sprawdź w harmonogramie Easy-Speak kiedy są wolne miejsca dla mówców. Jeśli przygotowujesz się dopiero do pierwszego przemówienia, a w najbliższym czasie brakuje miejsc dla mówców, napisz do VPE z prośbą o ustalenie specjalnego terminu na twój Łamacz Lodów (Ice Breaker). Każdy projekt bazuje na umiejętnościach wyniesionych z poprzednich, dlatego należy realizować je w kolejności aż do zakończenia drugiego poziomu Pathways.
  2. Wybierz kto z członków klubu mógłby oceniać twój projekt lub poproś VPE o przydzielenie ci oceniającego. Porozmawiaj ze swoim oceniającym o wystąpieniu. Wskaż mu elementy, na które chcesz, żeby zwrócił uwagę. Ustal z oceniającym, kto przyniesie kartę ewaluacji mowy.
  3. Przygotuj mowę i przećwicz, aby sprawdzić, czy mieścisz się w zaplanowanym czasie. Jeśli jesteś początkujący, możesz przygotować swoją mowę 30 sekund krótszą niż optymalny czas, aby w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia (np. wejście spóźnionej osoby i trzaśnięcie drzwiami) mieć bufor na powrócenie do mowy i ukończenie jej bez obcinania jej treści.
  4. Jeśli do swojej mowy chcesz wykorzystać rzutnik (wyjście – kabel VGA), skontaktuj się dyrektorem ds. administracyjnych i upewnij się, że rzutnik pojawi się na spotkaniu.
  5. Przybądź wcześniej na spotkanie. Przekaż kartę ewaluacji oceniającemu i/lub omówcie wcześniejsze ustalenia dotyczące np. zapowiedzi. Kartę tę znajdziesz na Base Campie w materiałach ewaluacyjnych.

W czasie spotkania

  1. Usiądź z przodu, aby szybko i łatwo rozpocząć wystąpienie. Nagraj lub poproś inną osobę o nagranie swojego przemówienia.
  2. Zwróć swoją pełną uwagę na wcześniejszych mówców. Zaniechaj przeglądania swoich notatek, kiedy inni wygłaszają swoje mowy. Kiedy zapowie Cię Toastmaster, zgrabnie przejdź na środek, poczekaj aż na sali będzie cisza (zapowiadający usiądzie na miejsce) i zacznij wystąpienie. Kiedy skończysz poczekaj aż Toastmaster wróci na środek sali i dopiero Ty wróć na swoje miejsce.
  3. Podczas oceniania Twojego wystąpienia słuchaj uważnie pomocnych uwag, które uwzględnisz w następnym wystąpieniu. Zwróć uwagę na sugestie od innych członków klubu.

Po spotkaniu

  1. Po spotkaniu weź kartę ewaluacji od oceniającego. Jeżeli masz jakieś uwagi do oceniającego to dobry moment, aby je wyjaśnić.

Plik do wydruku