Oceniający gorące pytania swoją uwagę poświęca głównie odpowiadającym gorące pytania, analizując i rozbijając na czynniki pierwsze zaprezentowany przez nich warsztat sceniczny. Zwraca także uwagę na jasność przedstawienia sesji gorących pytań i dobór samych pytań. Zapisz się na rolę w easy speaku ( możesz to zrobić tu )

Twoje korzyści

Obserwacja wystąpień improwizowanych

Odpowiedzi na gorące pytania to specyficzne wystąpienia. Ma miejsce tutaj ocena nie tylko samej mowy, ale także warsztatu danego mówcy. Często są to także osoby początkujące i na to też należy zwrócić uwagę przy przekazywaniu informacji zwrotnej.

Ocena wszystkich szczegółów dotyczących gorących pytań

Przekazywana informacja zwrotna powinna dotyczyć oprócz odpowiadających na gorące pytania, także ich moderatora – czyli dobór pytań, sposób ich zadania oraz to, czy wyłonieni odpowiadający mieli możliwość odpowiedniego zrozumienia pytania w stosunku do ich doświadczenia.

Szybkie analizowanie

Pomiędzy gorącymi pytaniami, a zdaniem raportu przez ich oceniającego upływa mniej czasu niż pomiędzy np. mową przygotowaną a jej oceną. Rola ta pozwala na kształceniu szybkiej umiejętności analizowania oraz przekazywania informacji zwrotnej. Wspomniany upływ czasu nakazuje nam filtrować i selekcjonować najważniejsze informacje zwrotne.

Informacja zwrotna na temat swoich umiejętności

Na umiejętność odpowiedzi w sposób improwizowany bardzo często wpływ ma warsztat mówcy. Dzięki otrzymaniu informacji zwrotnej można dowiedzieć się na jakim poziomie jest nasz poziom. Jeżeli jest niezbędne jeszcze podszlifowanie to nie szkodzi! Warto tę informację wykorzystać w praktyce.

Otrzymanie kompleksowej informacji zwrotnej

Oceniający gorące pytanie ma na celu ocenę wypowiedzi odpowiadającego pod każdym kątem. Poza tym jak w każdej ocenie ważne są wskazówki, więc odpowiadający może je otrzymać nie tylko od pozostałych oceniających jak np. chronometrażysta, ale też od oceniającego gorące pytania.

Informacja zwrotna dla moderatora gorących pytań (feedback)

Osoba, która tworzy gorące pytania także otrzymuje wskazówki na przyszłość. Rola ta jest ważna, ponieważ ważne, by pytania były odpowiednio dobrane. Duże znaczenie, dotyczących pytań, ma ich wybór w stosunku do tematu spotkania i sposób ich zadawania.

Wytyczne

W czasie spotkania

  1. Zwróć uwagę na dobór odpowiadających na gorące pytania – po pierwsze ważne, by jako pierwsza odpowiadająca wybrana była osoba, która jest doświadczona, by dała wzór dla nowicjuszy. Po drugie właśnie nowe osoby także powinny być zaangażowane (także te, które są na danym spotkaniu dopiero po raz pierwszy).
  2. Zauważ, czy temat spotkania jest powiązany z pytaniami – całe spotkanie Toastmasters powinno być spójne. W związku z tym ważne, by pytania były odpowiednie w stosunku do tematu spotkania. Jeżeli takie są całe spotkanie łączy się w jedną całość. To sprawia, że klub odbierany jest w sposób profesjonalny.
  3. Oceń, czy pytania były zrozumiałe dla mówców oraz czy ich poziom został dostosowany do ich warsztatu. Zwróć uwagę czy moderator uniknął zadawania bardzo abstrakcyjnych pytań osobom, które dopiero rozwijają swój warsztat improwizacji.
  4. Na ten punkt powinieneś poświęcić zdecydowaną większość czasu podczas swojego raportu. Przedstaw jak poszczególni mówcy poradzili sobie ze swoimi pytaniami. Co było w ich improwizacji dobre, a co można poprawić. Zwróć szczególną uwagę na to czy mówca miał pomysł na odpowiedź, który charakteryzował się uporządkowaną strukturą lub w jego przemówieniu panował chaos. Jeżeli zaobserwowałeś użycie konkretnej techniki na odpowiedź, podziel się tym spostrzeżeniem.

Plik do wydruku