Oceniający Gorące Pytania swoją uwagę poświęca głównie na sesji wypowiedzi improwizowanych, analizując i rozbijając na czynniki pierwsze zaprezentowany przez odpowiadających warsztat sceniczny. Zwraca także uwagę na jasność przedstawienia zasad Gorących Pytań i dobór samych pytań przez Moderatora.

Twoje korzyści:

 • Szybkie analizowanie

Pomiędzy sesją gorących pytań, a zdaniem raportu przez ich oceniającego upływa mniej czasu niż pomiędzy np. mową przygotowaną a jej oceną. Rola ta pozwala na kształceniu szybkiej umiejętności analizowania oraz przekazywania informacji zwrotnej. Wspomniany upływ czasu nakazuje nam filtrować i selekcjonować najważniejsze informacje zwrotne.

 • Przekazywanie kompleksowej informacji zwrotnej

Oceniający Gorące Pytania ma na celu ocenę wypowiedzi odpowiadającego pod każdym kątem. Osoba, która tworzy gorące pytania także otrzymuje wskazówki na przyszłość. Duże znaczenie ma dobór pytań w stosunku do tematu spotkania i sposób ich zadawania.

 • Występowanie na scenie

Objęcie roli Oceniającego Gorące Pytania pozwala mu na jednokrotne przemawianie na scenie. 

Wytyczne

 • Przybory Oceniającego Gorące Pytania: notatnik, materiały dotyczące technik odpowiedzi na Gorące Pytania.
 • Zapytaj prowadzącego sesję, na co zwrócić szczególną uwagę. 
 • Zaleca się zajęcie miejsca na samym końcu sali, tak, aby mieć dobry ogląd na scenę jak i publiczność.

W czasie Gorących Pytań

 • Notuj uważnie wszystkie uwagi dotyczące prowadzenia sesji, jak i zrecenzuj improwizacje uczestników.

W czasie raportu

 • Pamiętaj, że Twoim celem jest zmotywowanie występujących do dalszej pracy i robienia jeszcze większych postępów, uważaj więc na treść i formę tego, co mówisz.
 • Opisz krótko pozytywne i negatywne aspekty każdego wystąpienia. Jeżeli nie wiesz, jakiej informacji udzielić danej osobie, przejdź do ewaluacji następnej. Podaj tylko te elementy, które mówca ma realną możliwość poprawić. Jeśli elementów do poprawy jest dużo, wybierz maksymalnie 3, resztę możesz przekazać w rozmowie prywatnej. Zawsze pozostawiaj osobę, której rolę oceniasz, z czymś, nad czym powinna popracować.
 • Uwagi kieruj do ogółu publiczności, a nie tylko do osoby, której funkcję oceniasz. Mają one służyć rozwojowi wszystkich słuchaczy.
 • Możesz zaznaczyć, że przedstawiane uwagi to tylko i wyłącznie Twoja opinia (inni mogą się z nią nie zgodzić). Unikaj sformułowań generalizujących typu: “Uważamy…”, “Wszyscy zauważyli…” Używaj za to: “Moim zdaniem…”, “Zauważyłam/łem…”.
 • Wygłoś zwięzły raport zamiast elaboratu.

Ocena ról

Odpowiadający na Gorące Pytania

 • Na ten punkt powinieneś poświęcić zdecydowaną większość czasu podczas swojego raportu. Przedstaw jak poszczególni mówcy poradzili sobie ze swoimi pytaniami. 
 • Wyszczególnij pozytywne i negatywne aspekty wypowiedzi. Przy negatywnych zaproponuj sposób poprawy.
 • Odpowiedź na Gorące Pytanie powinna mieć strukturę niewielkiej mowy, a co za tym idzie, spójną kompozycję. Zweryfikuj, czy odpowiadający tracił wątek, czy w jego wypowiedź wkradł się chaos, czy wręcz przeciwnie, odpowiedź miała uporządkowaną strukturę.
 • Zwróć szczególną uwagę na to, czy mówca miał pomysł na odpowiedź i czy zastosował jedną z technik na odpowiedź.

Prowadzący Gorące Pytania 

 • Jak dobrze zostały wytłumaczone zasady konkursu? Czy padło wyjaśnienie, w jakim celu prowadzimy Gorące Pytania i gdzie możemy wykorzystać nabyte umiejętności?
 • Czy treść Gorących Pytań nawiązywała do ogólnej tematyki spotkania? Całe spotkanie Toastmasters powinno być spójne. To sprawia, że klub odbierany jest w sposób profesjonalny.
 • Czy przygotowane pytania były łatwe do zrozumienia, czy pozwalały na kreatywne odpowiedzi? Czy ich poziom został dostosowany do warsztatu osób odpowiadających? Zwróć uwagę, czy moderator uniknął zadawania bardzo abstrakcyjnych pytań osobom, które dopiero rozwijają swój warsztat improwizacji.
 • Jak wyglądał dobór odpowiadających na gorące pytania? Ważne, by jako pierwsza odpowiadająca wybrana była osoba, która jest doświadczona, by dała wzór dla nowicjuszy. Później to właśnie początkujące osoby powinny być angażowane (także te, które są na danym spotkaniu dopiero po raz pierwszy, jeśli wyrażą ochotę).
 • Czy prowadzący schodził ze sceny po zadaniu pytania? 
 • Czy Moderator Gorących Pytań pomógł, gdy osoba odpowiadająca miała problem?
 • Czy prowadzący powtórzył na koniec konkursu kto odpowiadał i na jakie pytanie? Czy zweryfikował z Chronometrażystą ewentualną dyskwalifikację?