Projekt koncentruje się na promowaniu świadomości organizacji, formułowaniu strategii public relations i stosowaniu różnych taktyk public relations.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych do efektywnego wykorzystania strategii public relations dla każdej grupy lub sytuacji.

Omówienie: Stwórz plan public relations dla prawdziwej lub hipotetycznej grupy lub sytuacji. Jeśli dotyczy to Twojego klubu, musi to być hipotetyczne, chyba, że Twój plan zatwierdził wiceprezes ds. Public Relations. Podziel się swoim planem w 5- do 7-minutowym przemówieniu na spotkaniu klubowym. To przemówienie nie jest raportem na temat treści tego projektu, ale przykładem tego, jak możesz zastosować to, czego się nauczyłeś.

Ten projekt obejmuje:
■ Tworzenie strategii public relations
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut