Ten projekt dotyczy skutecznych metod wyboru najlepszej pomocy wizualnej dla prezentacji wraz z tworzeniem i wykorzystaniem każdego rodzaju.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie wyboru i korzystania z różnych pomocy wizualnych podczas mowy.

Omówienie: wybierz temat mowy, który dobrze nadaje się do korzystania z pomocy wizualnych. Utwórz co najmniej jedną, ale nie więcej niż trzy pomoce wizualne, aby poprawić prezentację. Wygłoś swoją 5- do 7-minutową prezentację na spotkaniu klubowym.

Ten projekt obejmuje:
■ Tworzenie jednej do trzech pomocy wizualnych
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut