Projekt ten zajmuje się różnicą między literalnym a graficznym językiem oraz sposobem określania, kiedy użyć każdego z nich, aby stworzyć żywe opisy.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie pisania mowy z naciskiem na wzbogacenie języka, aby zwiększyć zainteresowanie i wpływ.

Omówienie: Możesz mówić na dowolny temat. Opracuj 5- do 7-minutowe przemówienie opisujące szczegółowo temat i zaprezentuj go na swoim spotkaniu w klubie.

Ten projekt obejmuje:
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut