Ten projekt dotyczy umiejętności niezbędnych do skomponowania przemówienia na okazję społeczną, w tym toastu, pochwały, mowy akceptacyjnej i przemówienia chwalącego osobę lub grupę.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie wygłaszania przemówień towarzyskich przed członkami klubu.

Omówienie: Opracuj dwa różne przemówienia towarzyskie – każdy od 3 do 4 minut – i zaprezentuj je na dwóch osobnych spotkaniach klubowych. Możesz wybrać dowolne dwa rodzaje przemówień społecznych, które przemawiają do ciebie lub które chcesz ćwiczyć.

Ten projekt obejmuje:
■ Zasób “Mowa społeczna”
■ Dwa od 3 do 4 minut przemówienia