Ten projekt koncentruje się na wykorzystaniu humoru do wzmocnienia przesłania, które przekazujesz w swoim przemówieniu.

Cel: Celem tego projektu jest określenie przez Ciebie stylu humoru i zastosowanie go w przemówieniu, które koncentruje się wokół głównego przesłania.

Cele:
Wygłoś od 5 do 7 minut przemówienie na temat swojego punktu widzenia i tego, co sprawia ci przyjemność. Twoja przemowa powinna zawierać co najmniej jedną anegdotę lub historię mającą na celu zabawę lub dodanie humoru do prezentacji.
Czasy przemówień: 5:00, 6:00, 7:00