Ten projekt dotyczy prezentacji w entuzjastyczny i inspirujący sposób, aby nawiązać silne relacje z publicznością.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie pisania i wygłaszania mowy, która inspiruje innych.

Omówienie: wybierz temat, który ma zainspirować odbiorców i przygotować 5- do 7-minutowe przemówienie w klubie.

Ten projekt obejmuje:
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut