Projekt koncentruje się na umiejętnościach potrzebnych do skutecznego zarządzania projektem, rozwijania relacji z interesariuszami i pielęgnowania silnych relacji z zespołem.

Cel: Celem tego projektu jest praktyka opracowywania planu, budowania zespołu i realizacji planu z pomocą twojego zespołu.

Omówienie: Utwórz zespół złożony z trzech do czterech osób i wybierz projekt. Stwórz plan swojego projektu i przedstaw plan swojemu klubowi w 2-3-minutowym przemówieniu. Współpracuj ze swoim zespołem, aby ukończyć projekt. Przedstaw 5-7 minutowe przemówienie na temat swojego doświadczenia. Ta mowa może być zabawna, informacyjna lub jakikolwiek rodzaj wypowiedzi, która przemawia do Ciebie. Nie powinien to być raport o treści tego projektu, ale odzwierciedlenie twoich doświadczeń w stosowaniu tego, czego się nauczyłeś.

Uwaga: rozważając projekty do zrealizowania, zapoznaj się z przyszłymi projektami na swojej ścieżce. Możesz wykorzystać zadanie w tym projekcie, aby pomóc Ci przygotować się do ukończenia nadchodzącego projektu.

Ten projekt obejmuje:
■ Budowanie zespołu
■ Tworzenie planu projektu
■ Zasób Plan projektu
■ 2- do 3-minutowe przemówienie na temat twojego planu
■ Uzupełnienie planu o opinie Twojego zespołu
■ 5- do 7-minutowe przemówienie na temat twojego doświadczenia