Ten projekt dotyczy skutecznego prowadzenia spotkań online i webinariów internetowych, przygotowywania i organizowania niezbędnych pomocy wizualnych oraz prowadzenia ich z pewnością.


Cel: Celem tego projektu jest praktyka ułatwiania spotkania online lub prowadzenia webinaria internetowego.
Omówienie: Przeprowadzenie 20- do 25-minutowego spotkania online z innymi członkami Toastmasters lub 20- do 25-minutowego webinarium z pomocami wizualnymi dla innych członków Toastmasters. Określasz temat swojego spotkania lub webinarium. Oprogramowanie do badań i użytkowania, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb i obszaru geograficznego. Poproś swojego ewaluatora, aby wziął udział w spotkaniu online lub webinarium internetowym. Jeśli wypełnisz swoje zadanie z osobami spoza Toastmasters, musisz uzyskać zgodę od wiceprezesa ds. Edukacji i zaprosić swojego ewaluatora do wzięcia udziału.Ten projekt obejmuje:
Internetowy program spotkań– Agenda
Podstawy spotkania online
■ Planowanie i prowadzenie od 20 do 25 minut spotkania online lub webinarium internetowego