Projekt koncentruje się na umiejętnościach niezbędnych do prowadzenia w organizacji wolontariuszy oraz na znaczeniu uznania i nagrody w motywowaniu wolontariuszy.

Cel: Celem tego projektu jest zastosowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego kierowania organizacją wolontariuszy.

Omówienie: Służ jako przywódca w Toastmasters lub innej organizacji wolontariackiej przez co najmniej sześć miesięcy. Możesz ukończyć ten projekt w oparciu o twoje zatrudnienie, ale preferowana jest organizacja wolontariuszy. Poproś członków organizacji, aby ukończyli ocenę 360 ° swoich umiejętności przywódczych. Stwórz plan sukcesji, aby pomóc w przejściu po odejściu z pozycji lidera. Po sześciomiesięcznej kadencji wygłaszaj 5- do 7-minutowe przemówienie podczas spotkania klubowego, aby zastanowić się nad swoim osobistym doświadczeniem.

Ten projekt obejmuje:
■ Pełnienie roli lidera wolontariuszy przez co najmniej sześć miesięcy
■ Przeprowadzanie oceny umiejętności przywódczych w zakresie 360 °
■ Tworzenie planu sukcesji
■ Plan spadkowy
■ Ocena 360 °
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut