Projekt ten obejmuje częste zachowania trudnych odbiorców i sposoby radzenia sobie z każdym zachowaniem w spokojny, skuteczny i profesjonalny sposób.

Cel: Celem tego projektu jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych do sprostania wyzwaniom publiczności, gdy prezentujesz się poza klubem Toastmasters.

Omówienie: Przygotuj 5- do 7-minutowe przemówienie na wybrany temat. Możesz napisać nową wypowiedź lub użyć mowy, którą wcześniej przedstawiłeś. Będziesz oceniany w sposobie zarządzania zakłóceniami widowni, a nie treści wypowiedzi. Przed spotkaniem w klubie wyślij do wiceprezesa ds. Edukacji szczegóły odgrywanych ról. Bowiem niektórzy członkowie przyjmują role osób przeszkadzających podczas Twojej wypowiedzi. Gdy przedstawisz swoje wystąpienie, odpowiedz na różne rodzaje trudnych odbiorców, którzy Cię niepokoją. Proces mówienia i odpowiadania na pytania publiczności trwa od 12 do 15 minut.

Ten projekt obejmuje:
■ Przypisanie ról dla członków klubu
■ Mowa trwająca od 5 do 7 minut